Kursy intensywne j. angielskiego/niemieckiego przeznaczone są dla Ciebie, jeżeli:

 • Chcesz skutecznie nauczyć się języka obcego
 • Zamierzasz wyjechać do pracy za granicę
 • Przygotowujesz się do studiów filologicznych
 • Zamierzasz przystąpić do zdania egzaminu międzynarodowego

UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE ZYSKUJESZ

 • Praktyczna znajomość wybranego języka w życiu zawodowym i prywatnym
 • Umiejętność prowadzenia swobodnej rozmowy
 • Gramatyczna poprawność konstruowanych wypowiedzi
 • Rozumienie ze słuchu
 • Konstruowanie wypowiedzi pisemnych o różnym stopniu sformalizowania.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

 • 200 godzin zajęć w ciągu roku akademickiego
 • Dwa semestry nauki – trwa od października do czerwca
 • Nauka w trybie zaocznym
 • Grupy ćwiczeniowe liczą 6 – 8 osób
 • Zajęcia, co dwa tygodnie w soboty i niedziele

TERMINY ZAJĘĆ:

 • Sobota 8.30-13.30
 • Niedziela 8.30-13.30

KOSZTY NAUKI

 • 6-8 osób: 3200 zł (w przypadku opłaty ratalnej:2 raty po 1600 zł).

CAE, czyli Certificate in Advanced English (Cambridge English: Advanced) to uznawany na całym świecie certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym odpowiadającym poziomowi C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). W odróżnieniu od innych certyfikatów potwierdzających znajomość angielskiego takich jak np. IELTS, który ważny jest przez dwa lata – jest bezterminowy. Oznacza to, że jeżeli zdamy go raz, przez całe życie będziemy mieli prawo dokumentować za jego pomocą swoją znajomość angielskiego.

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO CAE

Podstawowym celem kursów jest usystematyzowanie umiejętności językowych oraz poszerzenie ich o te wiadomości, które będą najbardziej przydatne w życiu codziennym oraz podczas próby egzaminacyjnej. Kolejnym, równie ważnym celem, jest przekazanie umiejętności radzenia sobie z różnymi technikami egzaminacyjnymi, z którymi zdający spotka się podczas egzaminu CAE.
Przez cały czas trwania kursu wykładowcy czuwają nad przyrostem umiejętności językowych poprzez kontrolę prac domowych oraz tworzenie indywidualnych okresowych raportów o postępach. W połowie kursu, zanim Kursanci podejmą decyzję o uczestnictwie w egzaminie, odbywa się egzamin próbny prowadzony w warunkach identycznych z egzaminami międzynarodowymi. Na jego podstawie lektorzy ocenią każdego kandydata pod kątem jego szans na zdanie egzaminu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • 120 godzin zajęć w ciągu roku akademickiego
 • Dwa semestry nauki – rok akademicki trwa od października do czerwca
 • Nauka w trybie wieczorowym
 • Grupy ćwiczeniowe liczą od 6 – 8 osób
 • Możliwość wybrania terminów zajęć:
  • kursy wieczorowe

  • poniedziałek, środa 17.00 – 18.30
  • poniedziałek, środa 18.40 – 20.10
  • wtorek, czwartek 17.00 – 18.30
  • wtorek, czwartek 18.40 – 20.10

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 664 457 284

Szanowni Państwo, Drodzy Pracodawcy,

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z kursów i szkoleń dofinansowanych ze środków unijnych informujemy, że powstała specjalna baza internetowa : https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.
Wyższa Szkoła Języków Obcych jest w niej wpisana, dzięki czemu mogą Państwo jako firma uzyskać dofinansowanie dla swoich pracowników na kursy językowe oraz studia podyplomowe prowadzone w naszej szkole. Szkolenie/kurs wybiera pracownik, ale zgłasza go pracodawca.

Co to jest BUR?

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to ogólnodostępna platforma oferująca bogatą gamę usług rozwojowych świadczonych w różnych formach (np. kursy i szkolenia), mających na celu podniesienie kwalifikacji pracodawców i pracowników zatrudnionych w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach (sektor MMŚP). Wszystkie firmy i instytucje, które znajdują się  w BUR przeszły pozytywną weryfikację jakości świadczonych usług.

Korzystanie z usług rozwojowych daje szansę na podniesienie kwalifikacji pracowników, poszerzenie wiedzy i umiejętności, które przyczynią się do polepszenia sytuacji firm i przedsiębiorstw w całej Polsce.

Więcej informacji na temat BUR znajdziesz na stronie -> http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

* z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorstwa zarejestrowane w całej Polsce z wyjątkiem województwa mazowieckiego oraz pomorskiego

Kto może skorzystać z dofinansowanych szkoleń?

 • Projekt skierowany jest do mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw (sektor MMŚP)
 • Dofinansowanie mogą otrzymać samozatrudnieni lub pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło

 

Dofinansowanie -krok po kroku:

 1.       Skontaktuj się z nami! Postaramy się pomóc w wyborze odpowiedniego szkolenia.
 2.       Przygotuj dokumenty aplikacyjne i złóż wniosek u odpowiedniego operatora.
 3.       Podpisz z operatorem umowę na refundację kosztów szkolenia.
 4.       Skorzystaj ze szkolenia.
 5.       Oceń szkolenie po jego zakończeniu.
 6.       Skontaktuj się z operatorem w celu rozliczenia wybranej usługi.

Aby skorzystać z dofinansowania w ramach BUR przedsiębiorca powinien zgłosić się do instytucji, która w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia czyli tzw. operatora (lista operatorów w poszczególnych województwach znajduje się na stronie -> Bazy Usług Rozwojowych

 

Zapraszamy na stronę

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=15932

w celu sprawdzenia oferowanych przez naszą szkołę usług.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Telefon: 664 457 284

E-mail: kursy@wsjo.pl