KURS JĘZYKA POLSKIEGO

Jeśli jesteś obcokrajowcem, chcesz poznać język polski i naszą kulturę, zapoznaj się z naszą ofertą kursów języka polskiego jako obcego. Zapraszamy zarówno osoby, które liczą na systematyczną naukę, jak i te które nie mają na nią zbyt wiele czasu. Oferujemy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania (A1 – C2).

If you are a foreigner and want to learn Polish language and our culture, check out our offer of Polish as a foreign language courses. We invite both people who count on systematic learning and those who do not have much time for it. We offer courses at all levels (A1 – C2).

Oferta

Tryb kursu / Course mode: stacjonarne (in-class)

Termin kursu / Course date: marzec 2024 r. – czerwiec 2024 r. / March 2024 – June 2024

Wymiar godzinowy kursu / Hours of study: 60h

Termin spotkań/Meetings time: wtorki i czwartki w godzinach 17:30 – 19:00/tuesdays and thursdays at 5:30 – 7 PM

Częstotliwość spotkań / Frequency of meetings: spotkania dwa razy w tygodniu, jedno spotkanie 2×45 minut / meetings twice a week, one meeting 2×45 minutes

Cena kursu / Course price:

1 395 zł

Opcje płatności / Payment options:

  • jednorazowa płatność / one-time payment: 1 325 zł (5% zniżki)
  • dwie raty / two installments: 2 x 697 zł
  • trzy raty / three installments: 3 x 488 zł

Cena kursu obejmuje wszystkie materiały do nauki. / The price of the course includes all study materials.

Tryb kursu / Course mode: stacjonarny / in-class 

Termin kursu / Course date: marzec 2024 r. – czerwiec 2024 / March 2024 – June 2024

Wymiar godzinowy kursu / Hours of study: 96h

Częstotliwość spotkań / Frequency of meetings: spotkania w soboty i niedziele po 6h dziennie, co dwa tygodnie, w godzinach 08:30 – 13:30 / meetings on Saturdays and Sundays for 6 hours a day, every two weeks, at 08:30 – 13:30

Cena kursu / Course price:

1 992 zł

Opcje płatności / Payment options:

  • jednorazowa płatność / one-time payment: 1 892 zł (5% zniżki)
  • dwie raty / two installments: 2 x 996 zł
  • trzy raty / three installments: 3 x 697 zł

Cena kursu obejmuje wszystkie materiały do nauki. / The price of the course includes all study materials.

Oferta kursów indywidualnych została stworzona z myślą o najbardziej wymagających Klientach.  Dostosujemy się do oczekiwań Kursantów w zakresie:

* Metody nauczania

* Częstotliwości spotkań

* Zakresu programu nauczania

* Miejsca, gdzie kurs będzie się odbywał 

KOSZT KURSU: USTALAMY INDYWIDUALNIE

The offer of one-to-one courses has been created with the most demanding customers in mind. We will adapt to the expectations of students in the field of:

* Learning methods

* Frequency of meetings

* Scope of the curriculum

* Places where the course will take place

THE COST OF THE COURSE: WE SET INDIVIDUALLY

By zgłosić się na kurs należy wypełnić/To apply for the course, please fill out the FORMULARZ ZGŁOSZENIA / REGISTRATION FORM.

Przy zgłoszeniu należy zadeklarować poziom językowy kursu, na który chcesz uczęszczać. Jeśli nie jesteś przekonany, który poziom językowy najlepiej odzwierciedla Twoje umiejętności skontaktuj się z Biurem Kursów/When applying, you must declare the language level of the course you want to attend. If you are not sure which language level best reflects your skills, please contact the Course Office: kursy@wsjo.pl