Test diagnostyczny z języka niemieckiego

Pamiętaj, gdy nie znasz odpowiedzi, nie zaznaczaj jej.

W teście diagnostycznym nie liczy się jak najwyższy wynik, tylko jak najlepsze oszacowanie Twoich umiejętności językowych,
by móc przydzielić Cię do grupy na odpowiednim poziomie językowym. 🙂

Wynik testu wraz z sugerowanym poziomem kursu otrzymasz na swój adres e-mail.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych będzie Verbum Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Różanej 17A, 61-577 Poznań; NIP: 778-11-74-246 REGON 630709593.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: 1. rekrutacji i realizacji usług edukacyjnych, podejmowania niezbędnych czynności przed zawarciem umowy, a także 2. archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do prowadzenia procesów rekrutacyjnych z Pani/Pana udziałem pozwalających w efekcie końcowym na podpisanie umowy o naukę.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych: artykuł 6.1 litera b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Dane będziemy przetwarzali przez okres: 1. 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w przypadku niepodjęcia nauki na kursie. 2. 5 lat w przypadku podpisania umowy o naukę.
6. Dostęp do danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w niezbędnym zakresie.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Imię:
E-mail: