KURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Jest to drugi na świecie język pod względem liczby rodzimych użytkowników. Po hiszpańsku z łatwością porozumiemy się w krajach Ameryki Południowej (z wyjątkiem Brazylii, której mieszkańcy posługują się językiem portugalskim), na południu Stanów Zjednoczonych i oczywiście w Hiszpanii. Powoduje to, że język hiszpański powoli wypiera angielski czy niemiecki, jako języki niezbędne do porozumienia się, podczas międzynarodowych rozmów, ale także w trakcie zagranicznych wakacji. Mało kto wie, że język hiszpański jest językiem urzędowym takich organizacji jak: UE, ONZ, UNICEF, FIFA, UEFA, WHO. Z kolei w Wielkiej Brytanii, Brazylii i Stanach Zjednoczonych stanowi pierwszy język obcy uczony w szkołach.

Mając na względzie dyspozycyjność czasową Kursantów oferujemy kursy wieczorowe (w tygodniu) oraz kursy weekendowe.

Oferta

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby rozwijać umiejętności z zakresu komunikacji w ramach języka ogólnego. Na zajęciach koncentrujemy się na poszerzaniu słownictwa, kształceniu umiejętności rozumienia tekstu mówionego oraz wypowiadania się w języku hiszpańskim. Nie pomijamy kwestii związanych z doskonaleniem z umiejętności pisania i słuchania. Nauczyciel prowadzący stymuluje uczestników szkolenia do aktywnego udziału w zajęciach, zabierania głosu w dyskusjach, przygotowywania projektów. Uczniowie pracują w grupach, w parach i indywidualnie. Kurs to również możliwość powtórzenia zasad i struktur gramatycznych. Zajęcia z zakresu języka ogólnego prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania w skali CEFR (A1- C2).

Tryb kursu: stacjonarne/online

Termin kursu: marzec 2024 r. – czerwiec 2024 r.

Grupa: od 4 do 8 osób

Wymiar godzinowy kursu: 120h

Częstotliwość spotkań: spotkania dwa razy w tygodniu, jedno spotkanie 2×45 minut

Termin spotkań: wtorki i czwartki w godzinach 17:30 – 19:00

Cena kursu:

1 395 zł

Opcje płatności:

 • jednorazowa płatność: 1 325 zł (5% zniżki)
 • dwie raty: 2 x 697 zł
 • trzy raty: 3 x 488 zł

Cena kursu obejmuje wszystkie materiały do nauki.

Je­śli je­steś zbyt za­bie­gany w ty­go­dniu, za­pla­nuj intensywny kurs hiszpańskiego w weekendy! Podczas kursu, w krótkim czasie, rozwiniesz wszystkie umiejętności językowe, w szczególności komunikacyjne.

Tryb kursu: stacjonarny

Termin kursu: marzec 2024 r. – czerwiec 2024 r.

Grupa: od 4 do 10 osób

Wymiar godzinowy kursu: 96h

Częstotliwość spotkań: spotkania w soboty i niedziele po 6h dziennie, co dwa tygodnie, w godzinach 08:30 – 13:30

Cena kursu:

1 992 zł

Opcje płatności:

 • jednorazowa płatność: 1 892 zł (5% zniżki)
 • dwie raty: 2 x 996 zł
 • trzy raty: 3 x 697 zł

Cena kursu obejmuje wszystkie materiały do nauki.

Kurs konwersacyjny koncentruje się na doskonaleniu umiejętności konwersacyjnych, kładąc nacisk na umiejętność rozumienia ze słuchu, prawidłowe stosowanie gramatyki języka hiszpańskiego, rozwój słownictwa, używanie popularnych idiomów oraz ćwiczenie wymowy i intonacji.

Kurs konwersacyjny dedykowany jest osobom, które chcą:

 • utrwalić swoją biegłość językową
 • przełamać swoją barierę w mówieniu
 • poprawić swoją umiejętność swobodnej wypowiedzi
 • wzbogacić swój zasób słownictwa

Kurs konwersacyjny opiera się głównie na rozmowie. Punktem wyjścia do dyskusji będą aktualne informacje ze świata związane m.in. z  polityką, gospodarką, finansami i społeczeństwem. W trakcie zajęć wykorzystywane będą różnorakie materiały autentyczne takie jak: filmy, podcasty, artykuły z gazet i internetu.

Tryb kursu: online

Termin kursu: marzec 2024 r. – czerwiec 2024 r.

Grupa: od 5 do 10 osób

Wymiar godzinowy kursu: 30h

Poziom kursu: kursy konwersacyjne prowadzone są na poziomach B2 oraz C1

Częstotliwość spotkań: spotkanie raz w tygodniu,  2×45 minut

Termin spotkań: czwartki w godzinach 18:30 – 20:00

Cena kursu:

960 zł

Opcje płatności:

 • jednorazowa płatność: 912 zł (5% zniżki)
 • dwie raty: 2 x 480 zł
 • trzy raty: 3 x 336 zł

Cena kursu obejmuje wszystkie materiały do nauki.

Oferta kursów indywidualnych została stworzona z myślą o najbardziej wymagających Klientach.  Dostosujemy się do oczekiwań Kursantów w zakresie:

* Metody nauczania

* Częstotliwości spotkań

* Zakresu programu nauczania

* Miejsca, gdzie kurs będzie się odbywał 

KOSZT KURSU: USTALAMY INDYWIDUALNIE

By zgłosić się na kurs należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Przy zgłoszeniu należy zadeklarować poziom językowy kursu, na który chcesz uczęszczać. Jeśli nie jesteś przekonany, który poziom językowy najlepiej odzwierciedla Twoje umiejętności, wypełnij nasz TEST DIAGNOSTYCZNY.

*Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ang. Common European Framework of Reference for Languages) wyrożnia sześć poziomów biegłości językowej: A1 – początkowy/początkujący, A2 – podstawowy/przed średnio zaawansowanym, B1 – niższy średnio zaawansowany, B2 – wyższy średnio zaawansowany, C1 – zaawansowany, C2 – biegły/profesjonalny. Poziom A1 odpowiada najmniejszej biegłości, a poziom C2 – największej. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.