KURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Jest to drugi na świecie język pod względem liczby rodzimych użytkowników. Po hiszpańsku z łatwością porozumiemy się w krajach Ameryki Południowej (z wyjątkiem Brazylii, której mieszkańcy posługują się językiem portugalskim), na południu Stanów Zjednoczonych i oczywiście w Hiszpanii. Powoduje to, że język hiszpański powoli wypiera angielski czy niemiecki, jako języki niezbędne do porozumienia się, podczas międzynarodowych rozmów, ale także w trakcie zagranicznych wakacji. Mało kto wie, że język hiszpański jest językiem urzędowym takich organizacji jak: UE, ONZ, UNICEF, FIFA, UEFA, WHO. Z kolei w Wielkiej Brytanii, Brazylii i Stanach Zjednoczonych stanowi pierwszy język obcy uczony w szkołach.

Mając na względzie dyspozycyjność czasową Kursantów oferujemy kursy wieczorowe (w tygodniu) oraz kursy weekendowe.

Oferta

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby rozwijać umiejętności z zakresu komunikacji w ramach języka ogólnego. Na zajęciach koncentrujemy się na poszerzaniu słownictwa, kształceniu umiejętności rozumienia tekstu mówionego oraz wypowiadania się w języku hiszpańskim. Nie pomijamy kwestii związanych z doskonaleniem z umiejętności pisania i słuchania. Nauczyciel prowadzący stymuluje uczestników szkolenia do aktywnego udziału w zajęciach, zabierania głosu w dyskusjach, przygotowywania projektów. Uczniowie pracują w grupach, w parach i indywidualnie. Kurs to również możliwość powtórzenia zasad i struktur gramatycznych. Zajęcia z zakresu języka ogólnego prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania w skali CEFR (A1- C2).

AKTUALNIE PRACUJEMY NA NOWĄ OFERTĄ KURSÓW NA ROK 2024/2025.

Je­śli je­steś zbyt za­bie­gany w ty­go­dniu, za­pla­nuj intensywny kurs hiszpańskiego w weekendy! Podczas kursu, w krótkim czasie, rozwiniesz wszystkie umiejętności językowe, w szczególności komunikacyjne.

AKTUALNIE PRACUJEMY NA NOWĄ OFERTĄ KURSÓW NA ROK 2024/2025.

Kurs konwersacyjny koncentruje się na doskonaleniu umiejętności konwersacyjnych, kładąc nacisk na umiejętność rozumienia ze słuchu, prawidłowe stosowanie gramatyki języka hiszpańskiego, rozwój słownictwa, używanie popularnych idiomów oraz ćwiczenie wymowy i intonacji.

Kurs konwersacyjny dedykowany jest osobom, które chcą:

  • utrwalić swoją biegłość językową
  • przełamać swoją barierę w mówieniu
  • poprawić swoją umiejętność swobodnej wypowiedzi
  • wzbogacić swój zasób słownictwa

Kurs konwersacyjny opiera się głównie na rozmowie. Punktem wyjścia do dyskusji będą aktualne informacje ze świata związane m.in. z  polityką, gospodarką, finansami i społeczeństwem. W trakcie zajęć wykorzystywane będą różnorakie materiały autentyczne takie jak: filmy, podcasty, artykuły z gazet i internetu.

AKTUALNIE PRACUJEMY NA NOWĄ OFERTĄ KURSÓW NA ROK 2024/2025.

Oferta kursów indywidualnych została stworzona z myślą o najbardziej wymagających Klientach.  Dostosujemy się do oczekiwań Kursantów w zakresie:

* Metody nauczania

* Częstotliwości spotkań

* Zakresu programu nauczania

* Miejsca, gdzie kurs będzie się odbywał 

KOSZT KURSU: USTALAMY INDYWIDUALNIE

By zgłosić się na kurs należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Przy zgłoszeniu należy zadeklarować poziom językowy kursu, na który chcesz uczęszczać. Jeśli nie jesteś przekonany, który poziom językowy najlepiej odzwierciedla Twoje umiejętności, wypełnij nasz TEST DIAGNOSTYCZNY.

*Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ang. Common European Framework of Reference for Languages) wyrożnia sześć poziomów biegłości językowej: A1 – początkowy/początkujący, A2 – podstawowy/przed średnio zaawansowanym, B1 – niższy średnio zaawansowany, B2 – wyższy średnio zaawansowany, C1 – zaawansowany, C2 – biegły/profesjonalny. Poziom A1 odpowiada najmniejszej biegłości, a poziom C2 – największej. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.