FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS J. ANGIELSKIEGO

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Klauzula informacyjna do formularza zgłoszenia na kursy
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO (Dz.U. UE L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych będzie Verbum Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Różanej 17A, 61-577 Poznań; NIP: 778-11-74-246 REGON 630709593.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: 1. rekrutacji i realizacji usług edukacyjnych, podejmowania niezbędnych czynności przed zawarciem umowy, a także 2. archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do prowadzenia procesów rekrutacyjnych z Pani/Pana udziałem pozwalających w efekcie końcowym na podpisanie umowy o naukę.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych: artykuł 6.1 litera b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Dane będziemy przetwarzali przez okres: 1. 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w przypadku niepodjęcia nauki na kursie. 2. 5 lat w przypadku podpisania umowy o naukę.
6. Dostęp do danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w niezbędnym zakresie.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Wybrany kurs języka angielskiego:
Twój deklarowany poziom językowy (poziom językowy grupy, w której chciałbyś się uczyć):
Twój preferowany tryb kursu: (UWAGA: kurs intensywny zaoczny jest prowadzony wyłącznie STACJONARNIE, a konwersacyjny prowadzony jest w trybie ONLINE):
Potwierdzam prawidłowość niniejszych danych. Oświadczam, że zostałam./em poinformowany, że przetwarzanie moich danych osobowych przez Verbum Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Różanej 17A, 61-577 Poznań, odbywa się na podstawie przepisów prawa tj. w celu organizacji procesu nauczania na kursie językowym oraz w celach statystycznych związanych z działalnością administratora danych osobowych. Oświadczam, że zobowiązuje się do informowania administratora o wszelkich zmianach w zakresie podanych danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowy Verbum Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Różanej 17A, 61-577 Poznań w celu przesyłania informacji drogą elektroniczną. Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. I. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Verbum Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Różanej 17A, 61-577 Poznań, a także przez osoby trzecie powiązane z nią kapitałowo lub osobowo, w celach marketingowych i reklamowych.