Znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest w dzisiejszych czasach koniecznością. Szczególnie młodzi ludzie chcąc znaleźć dobrą pracę lub nawiązać ciekawe kontakty towarzyskie muszą się tą umiejętnością legitymować.

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego stara się na wszystkich swoich kursach językowych przełamać barierę, jaką jest lęk przed mówieniem. Wyznajemy bowiem zasadę, że tylko w ten sposób Jesteście w stanie praktycznie wykorzystać zdobytą u nas wiedzę. W zależności od Waszych potrzeb oferujemy kursy indywidualne, kameralne lub grupowe na różnych poziomach zaawansowania. 
Nie jesteś przekonany czy nasz kurs jest dla Ciebie? Po prostu w wolnej chwili przyjdź do nas! Odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy wybrać najlepszą dla Ciebie opcję. Jeśli tylko chcesz rozmawiać, My nauczymy Cię mówić!

 

 • Program nauczania zorientowany na rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie:
  – gramatyki,
  – poprawnej wymowy,
  – konstruowania wypowiedzi pisemnych,
  – słuchania ze zrozumieniem
 • Autorska metoda nauczania – metoda leksykalna – nauka szybkiej komunikacji w najczęściej spotykanych sytuacjach życia prywatnego i zawodowego
 • Różne poziomy zaawansowania
 • Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych
 • Test weryfikujący do grupy o właściwym poziomie zaawansowania
 • Testy cząstkowe i końcowe sprawdzające postępy w nauce

Kursy językowe w naszej szkole są przeznaczone dla osób chcących nauczyć się języka lub podnieść swój dotychczasowy poziom znajomości języka obcego. Naszą ofertę z założenia kierujemy do osób dorosłych, pracujących i studentów, ale osoby młodsze mogą również przystąpić do nauki za zgodą dorosłego opiekuna.

Oprócz zajęć w grupach prowadzimy także zajęcia indywidualne. Korzystają z nich osoby chcące nauczyć się od podstaw nowego języka, bardziej ukierunkować swoją naukę na jeden z komponentów (spośród mówienia, pisania, czytania czy rozumienia ze słuchu) lub nauczyć się języka specyficznego dla danej branży. Z takich kursów korzystają również osoby, które przygotowują się do zdawania certyfikatów językowych i potrzebują dodatkowych zajęć.

Zajęcia w firmach przeznaczone są dla pracowników, którym zależy na regularnej nauce według harmonogramu dostosowanego do ich terminarza. Specyfika takich zajęć ustalana jest indywidualnie ze słuchaczem.

Kwalifikacje językowe niezbędne w pracy, na wakacjach i w życiu codziennym, potwierdzone Dyplomem Ukończenia Kursu Językowego.

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani lektorzy z praktycznym doświadczeniem w nauczaniu języków obcych. Rdzeń kadry stanowią pracownicy UAM oraz Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego. Zajęcia z zakresu konwersacji prowadzą również native speakers.

Rok akademicki kończy test sprawdzający postępy w nauce. Stosowana ocena opisowa potwierdza znajomość języka na określonym poziomie zgodnym z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego.

Wyższa Szkoła Języków Obcych przykłada szczególną wagę do jakości oferowanych przez siebie usług. Dlatego też w trakcie usługi każdy klient jest proszony o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, oceniającej usługę, pracę lektora oraz obsługę klienta. Dzięki Państwa uwagom jesteśmy w stanie na bieżąco korygować i ulepszać nasze usługi.

Twoja opinia służy do weryfikowania pracy lektorów. Nasi wykładowcy uzyskują średnią ocen 4,5 w 5-stopniowej skali.

 

Standard Usług Szkoleniowo – Rozwojowych SUS 2.0

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego spełnia i posiada wdrożony standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.

Standard SUS 2.0 został zatwierdzony przez PARP jako spełniający wymagania systemu zapewnienia jakości usług firm szkoleniowo-rozwojowych, które chcą uzyskać wpis do Bazy Usług rozwojowych (BUR).

Standard skoncentrowany jest na 4 obszarach działalności:

 • usługi szkolenia i rozwoju,

 • usługi szkoleniowo-rozwojowej,

 • kompetencji kadry,

 • organizacji i logistyki usługi szkolenia i rozwoju.

Certyfikat potwierdza, iż nasza firma oferuje najwyżej jakości usługi szkoleniowe oraz gwarancję dostępu do najlepszych lektorów.

Posiadanie przez Nas tego certyfikatu daje możliwość przeprowadzenie kursów językowych dla Państwa pracowników z dofinansowaniem na poziomie nawet 80 procent.

Zapraszamy do kontaktu z Naszą firmą po więcej szczegółów.

Certyfikat_sus.pdf

Wyższa Szkoła Języków Obcych posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu kursów
językowych. Poza kursami komercyjnymi, organizujemy także kursy zamknięte dla
firm.


KLIENCI INSTYTUCJONALNI / FIRMY:

 • Spółka Autostrada Wielkopolska S.A. – ogólny kurs j.angielskiego dla pracowników;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – kurs języka
  angielskiego i niemieckiego dla pracowników oraz zajęcia indywidualne z j.angielskiego;
 • Centrum Kultury „Zamek” – kurs języka angielskiego dla pracowników;
 • Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. – kurs języka niemieckiego dla 2 osób;
 • PAW Sp. z o.o. – zajęcia komputerowe oraz kurs j.angielskiego;
 • MOL Sp. z o.o.– kurs j.angielskiego oraz zajęcia komputerowe;
 • ELEKTROSKANDIA POLSKA Sp. z o.o. – kurs j.angielskiego dla 4 pracowników;
 • Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu – szkolenia komputerowe w ramach
  projektu, „Nowoczesny Rzemieślnik”;
 • Polski Związek Niewidomych – kursy języka angielskiego dla 19 uczestników projektu
  „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III”;
 • BUDOM MARKET – kurs języka angielskiego i szkolenie komputerowe dla pracowników;
 • H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. – indywidualny kurs j.angielskiego;
 • Lean Tech Robert Markowiak – przeprowadzenie certyfikacji językowej z języka
  niemieckiego lub angielskiego dla 305 uczestników projektu „Języki obce dla Dolnego Śląska
  nie będą już obce”;
 • Verva Kompleksowe Usługi Językowe dla firm – przeprowadzanie certyfikacji językowej
  z języka niemieckiego lub angielskiego dla 300 uczestników projektu „Języki obce dla
  Wielkopolski nie są już obce”;
 • Verva Kompleksowe Usługi Językowe dla firm – przeprowadzanie certyfikacji językowej
  z języka niemieckiego lub angielskiego dla 300 uczestników projektu „Wielkopolskie kadry
  bez granic językowych”;
  Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego – przeprowadzanie kursów języka
  angielskiego dla uczestników projektu „Poziom wyżej”;
 • Verva Kursy Językowe dla Firm – przeprowadzanie certyfikacji językowej z języka
  angielskiego i języka niemieckiego oraz prowadzenie kursów języka angielskiego dla
  uczestników projektu „Wielkopolanie uczą się przez całe życie zwiększając szanse na rynku
  pracy przez rozwój kompetencji z języka angielskiego”;
 • Lean Tech Robert Markowiak – przeprowadzanie certyfikacji językowej z języka
  angielskiego i języka niemieckiego dla uczestników projektu „Języki obce kluczem do
  sukcesu” oraz „Kurs na języki obce to dobry wybór”;
 • Instytut Badawczy Aparatury Rehabilitacyjnej i Medycznej Sp. z o.o. w Poznaniu –
  przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • Szkoła Biznesu Placówka Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych – przeprowadzanie
  certyfikacji językowej z języka angielskiego i języka niemieckiego dla uczestników projektu
  „Języki obce nie są już obce”.

Wyższa Szkoła Języków Obcych dba o jakość świadczonych przez siebie usług. Poniżej przykładowe referencje wystawione przez Naszych klientów.

REKOMENDACJE


1. Słuchacz ma prawo do zgłoszenia reklamacji w trakcie świadczenia usługi.


2. Reklamacje można zgłaszać:
W formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Szkoły podany
w „Umowie o naukę …”


3. Reklamacja zawierać winna co najmniej:
dane umożliwiające identyfikację Słuchacza, zgodne z danymi określonymi w
„Umowie o naukę …”;
powód zgłaszanej reklamacji, w tym opis szczegółowy zgłaszanych uwag lub
zastrzeżeń. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji
przez Szkołę;
podanie adresu, na który skierowana ma być odpowiedź na reklamację.


4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni o daty złożenie reklamacji. W razie, gdyby do rozpatrzenia reklamacji
konieczne było uzyskanie – od zgłaszającego ją lub osoby trzeciej – dodatkowych
informacji lub wyjaśnień, termin wskazany w zdaniu poprzedzającym liczy się począwszy
od dnia uzyskania ostatniej z takich dodatkowych informacji lub wyjaśnień.


5. Wysłanie odpowiedzi pocztą na adres podany w złożonej reklamacji przez Słuchacza.