Język niemiecki, podobnie jak m.in. szwedzki, norweski czy duński, należy do grupy języków germańskich. Nie jest całkowicie jednolity- na terenie kraju występują rozmaite dialekty, które z dużą dozą prawdopodobieństwa pozwalają stwierdzić, z jakiej jego części pochodzi nasz rozmówca.

Niemcy to obecnie jeden z najlepiej rozwiniętych krajów Europy, charakteryzujący się wysokim poziomem życia, ale też bogatym życiem kulturalnym. Z pewnością warto znać język Goethego, Schillera, Nietschego, Bacha czy Beethovena, jak również jeden z proceduralnych języków Unii Europejskiej.

Dodatkowo geograficzna bliskość Niemiec sprawia, że w niektórych branżach, takich jak turystyka czy transport międzynarodowy, znajomość tego języka zaczyna być dla polskich przedsiębiorstw coraz większym atutem. Po niemiecku porozumiemy się też w Austrii, Lichtensteinie, Luksemburgu, dużej części Szwajcarii i wschodniej Belgii.

Chcących uczyć się języka niemieckiego zapraszamy na kursy w trybie weekendowym i wieczorowym. Nasi lektorzy przygotowują również do egzaminów Goethe Zertifikat na poziomach: B1 (dawniej Zertifikat Deutsch), B2 i C1.

Duża intensywność w krótkim czasie
Kursy intensywne przeznaczone są dla Ciebie, jeżeli:

 • Chcesz skutecznie nauczyć się języka obcego

 • Zamierzasz wyjechać do pracy za granicę

 • Przygotowujesz się do studiów filologicznych

 • Zamierzasz przystąpić do zdania egzaminu międzynarodowego

UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE ZYSKUJESZ

 • Praktyczna znajomość wybranego języka w życiu zawodowym i prywatnym

 • Umiejętność prowadzenia swobodnej rozmowy

 • Gramatyczna poprawność konstruowanych wypowiedzi

 • Rozumienie ze słuchu

 • Konstruowanie wypowiedzi pisemnych o różnym stopniu sformalizowania.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

 • 200 godzin zajęć w ciągu roku akademickiego

 • Dwa semestry nauki – trwa od października do czerwca

 • Nauka w trybie zaocznym

 • Grupy ćwiczeniowe liczą 6 – 8 osób

 • Zajęcia, co dwa tygodnie w soboty i niedziele

TERMINY ZAJĘĆ:

 • Sobota 8.30-13.30

 • Niedziela 9.00 – 8.30-13.30

KOSZTY NAUKI

 • 6-8 osób: 3200 zł (w przypadku opłaty ratalnej 2 raty po 1600 zł).

Zawsze na czasie
Kursy przeznaczone dla Ciebie, jeżeli:

 • Chcesz w szybkim tempie znacząco podnieść poziom znajomości języka angielskiego lub niemieckiego

 • Odpowiadają ci zajęcia popołudniowe od godziny 17.00 lub poranne (8.00-9.30)

UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE ZYSKUJESZ

 • Praktyczna znajomość wybranego języka w życiu zawodowym i prywatnym

 • Umiejętność prowadzenia swobodnej rozmowy

 • Gramatyczna poprawność konstruowanych wypowiedzi

 • Rozumienie ze słuchu

 • Konstruowanie wypowiedzi pisemnych o różnym stopniu sformalizowania.

OPIS ZAJĘĆ

Mówienie
Buduje i poszerza bazę leksykalną, rozwija umiejętności swobodnego wypowiadania myśli, umiejętność prowadzenia rozmowy na tematy codzienne i bardziej oficjalne.

Rozumienie ze słuchu
Rozwija umiejętność słuchania ze zrozumieniem; szczególnie cenna umiejętność w czasie prowadzenia rozmowy telefonicznej, oglądania filmów, programów telewizyjnych lub słuchania audycji radiowych w języku obcym.

Czytanie
Wdraża techniki czytania i rozumienia tekstów w języku obcym od prostych form takich jak list, notatka, po bardziej złożone, np. czasopisma, książki, serwisy Internetowe.

Pisanie
Zajęcia zaznajamiają z technikami konstruowania wypowiedzi pisemnej o różnym stopniu sformalizowania, list, notatka, streszczenie ze spotkania, instrukcje.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • 120 godzin zajęć w ciągu roku akademickiego

 • Dwa semestry nauki – trwa od października do czerwca

 • Nauka w trybie wieczorowym lub porannym

 • Grupy ćwiczeniowe liczą 6 – 8 osób

 • Zajęcia w blokach 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne

 • Możliwość wybrania terminów zajęć:

  • KURSY WIECZOROWE

  • poniedziałek, środa 17.00 – 18.30

  • poniedziałek, środa 18.40 – 20.10

  • wtorek, czwartek 17.00 – 18.30

  • wtorek, czwartek 18.40 – 20.10

  • KURSY PORANNE

  • poniedziałek, środa 8.00 – 9.30

  • wtorek, czwartek 8.00 – 9.30

KOSZTY NAUKI

KURS – WIECZOROWY

 • 6-8 osób: 1998 zł (w przypadku opłaty ratalnej 2 raty po 999 zł)

KURS – PORANNY

 • 6-8 osób: 1798 zł (w przypadku opłaty ratalnej 2 raty po 899 zł)

Indywidualnie, kameralnie
Oferta kursów indywidualnych została stworzona z myślą o najbardziej wymagających Klientach. Proponujemy kursy w małych grupach 3 – 4 osobowych, a także kursy indywidualne. Dostosujemy się do oczekiwań Kursantów w zakresie:

 • Wybranego języka obcego
 • Metody nauczania
 • Częstotliwości spotkań
 • Zakresu programu nauczania
 • Miejsca, gdzie kurs będzie się odbywał

KAMERALNIE

Masz pracę, w której posługujesz się językiem obcym? Planujesz wyjazd za granicę? Chcesz pracować w innym kraju i potrzebny Tobie język? Zabierz 2 znajomych i stwórzcie grupę 3-osobową, aby uczyć się języka

 • 120 godzin zajęć w ciągu roku akademickiego
 • Nauka w trybie porannym, wieczorowym i zaocznym
 • 3 – 4 osobowe grupy
 • Wybór terminu i częstotliwość zajęć należy do Ciebie

KOSZTY NAUKI

3000zł (w przypadku opłaty ratalnej 2 raty po 1500 zł).

INDYWIDUALNIE

 • Zajęcia przygotowywane indywidualnie do Twoich potrzeb i umiejętności
 • Ty decydujesz o języku i programie
 • Różne poziomy zaawansowania
 • Intensywność i terminowość odbywania się zajęć uzależniona od potrzeb Kursanta
 • Nauczyciele akademiccy i native speakers z bogatym doświadczeniem akademickim
 • Autorski program nauczania zorientowany jest na indywidualne potrzeby i oczekiwania Kursanta (specjalistyczne słownictwo językowe, dostosowane do potrzeb Kursanta np. biznesowe, prawnicze, medyczne, techniczne)

Koszt kursu: ustalany indywidualnie

W cenie kursu:

 • Materiały niezbędne do prowadzenia procesu dydaktycznego
 • Bezpłatny dostęp do Biblioteki
 • Testy i rozmowy kwalifikacyjne określające poziom oraz potrzeby językowe Kursanta
 • Bezpłatny dostęp do Internetu

Kurs kończy się zaświadczeniem wskazującym na poziom biegłości językowej Słuchacza na podstawie europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Zrób papier na język

GOETHE ZERTIFIKAT

KURSY DLA OSÓB, KTÓRE:

 • Chcą uzyskać oficjalne i uznawane potwierdzenie znajomości języka
 • Myślą o studiach za granicą
 • Pragną rozwijać znajomość języka obcego w życiu zawodowym i prywatnym
 • Chcą pracować za granicą

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI:

Przez cały czas trwania kursu wykładowcy czuwają nad przyrostem umiejętności językowych poprzez kontrole prac domowych oraz tworzenie raportów o postępach każdego kursanta.
W połowie kursu zanim kursanci podejmą decyzję o przystąpieniu do egzaminu, odbywa się egzamin próbny prowadzony w warunkach identycznych z egzaminami międzynarodowymi. Na jego podstawie lektorzy ocenią każdego kandydata pod kątem jego szans na zdanie egzaminu.
Zanim Przystąpisz do egzaminu Udzielimy Ci wszelkiej pomocy merytorycznej i formalnej związanej ze zgłoszeniem udziału w egzaminach.

GOETHE- ZERTIFIKAT B1

Goethe- Zertifikat B1 (dawniej Zertifikat Deutsch) jest egzaminem organizowanym przez Instytut Goethego (poziom B1 – średnio zaawansowany) skierowanym do Słuchaczy, którzy posiadają ugruntowaną znajomość języka niemieckiego, umożliwiającą komunikację we wszystkich sytuacjach dnia codziennego. Słuchacz jest w stanie nawiązać rozmowę w języku obcym, przedstawić własny punkt widzenia zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Goethe- Zertifikat B1 jest uznanym i cenionym dokumentem świadczącym o solidnych podstawach języka niemieckiego (co jest niewątpliwie dużym walorem w rozmowach z pracodawcami na całym świecie) potwierdzającym ugruntowaną znajomość języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym.

Egzamin Goethe- Zertifikat B1 składa się z części pisemnej i ustnej.

Egzamin pisemny trwa 165 minut i składa się z następujących części:

 • Rozumienie tekstu czytanego
 • Rozumienie tekstu słuchanego
 • Wypowiedź pisemna

Egzamin ustny trwa 15 minut i polega na rozmowie w parach na tematy dotyczące dnia codziennego, krótkiej prezentacji i odpowiedzi na dotyczące jej pytania.

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GOETHE- ZERTIFIKAT B1

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • 120 godzin zajęć w ciągu roku akademickiego
 • Dwa semestry nauki – rok akademicki trwa od października do czerwca
 • Nauka w trybie wieczorowym
 • Grupy ćwiczeniowe liczą od 6 – 8 osób
 • Możliwość wybrania terminów zajęć:
  • poniedziałek, środa 17.00 – 18.30
  • poniedziałek, środa 18.40 – 20.10
  • wtorek, czwartek 17.00 – 18.30
  • wtorek, czwartek 18.40 – 20.10

KOSZTY NAUKI

1650 zł (w przypadku opłaty ratalnej 2 raty po 825 zł).


GOETHE- ZERTIFIKAT B2

Goethe-Zertifikat B2 to nowy egzamin, wprowadzony w październiku 2007 roku na całym świecie.

Goethe-Zertifikat B2 jest świadectwem dobrej znajomości standardowego języka niemieckiego na poziomie umożliwiającym formułowanie poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych na wiele tematów oraz rozumienie trudniejszych tekstów.

GOETHE- ZERTIFIKAT C1

W ramach adaptacji do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego dokonano generalnego powtórnego opracowania egzaminu Zentrale Mittelstufenprüfung. Od 1 września 2007 nosi on nazwę Goethe-Zertifikat C1 (ZMP).

Goethe-Zertifikat C1 (ZMP) to świadectwo znajomości języka, która umożliwia rozumienie długich, złożonych tekstów z szerokiego zakresu tematów oraz rozumienie znaczeń wyrażonych w podtekście. Posiadacz certyfikatu potrafi efektywnie i swobodnie posługiwać się językiem w życiu towarzyskim i zawodowym, w szkole i na uczelni. Umie formułować jasne, dobrze skonstruowane, obszerne wypowiedzi na temat złożonych zagadnień, właściwie wykorzystując rozmaite środki służące spójności tekstu.

Goethe-Zertifikat C1 (ZMP) cieszy się wysoką popularnością na całym świecie i uznawany jest przez pracodawców za świadectwo solidnej znajomości języka niemieckiego w zakresie ogólnym. W niektórych kolegiach, wyższych szkołach zawodowych i uniwersytetach w Niemczech certyfikat zwalnia z egzaminu wstępnego z języka.

KOSZTY NAUKI

1650 zł (w przypadku opłaty ratalnej 2 raty po 825 zł).