Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że warto uczyć się języka angielskiego. Od lat to właśnie on cieszy się największą popularnością wśród naszych Słuchaczy. Chociaż pod względem liczby rodzimych użytkowników nie zajmuje pierwszego miejsca na świecie (wyprzedzają go mandaryński i hiszpański), to bez obaw można powiedzieć, że stał się międzynarodowym językiem biznesu i wymiany myśli w wielu dziedzinach, od nauki zaczynając, a na show – biznesie kończąc. Nic dziwnego- zdaniem profesora Davida Crystala na jednego native speakera przypadają trzy osoby, które posługują się językiem angielskim jako obcym.

Naszym słuchaczom oferujemy naukę zarówno ogólnego jak i specjalistycznego języka angielskiego. Jako uczestnik programu partnerskiego British Council Addvantage przygotowujemy do takich egzaminów jak: Cambridge English: First (FCE), Cambridge English: Advanced (CAE), Cambridge English: Proficiency (CPE), a także Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage) oraz Cambridge English: Business Higher (BEC Higher).

Duża intensywność w krótkim czasie
Kursy intensywne przeznaczone są dla Ciebie, jeżeli:

 • Chcesz skutecznie nauczyć się języka obcego
 • Zamierzasz wyjechać do pracy za granicę
 • Przygotowujesz się do studiów filologicznych
 • Zamierzasz przystąpić do zdania egzaminu międzynarodowego

UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE ZYSKUJESZ

 • Praktyczna znajomość wybranego języka w życiu zawodowym i prywatnym
 • Umiejętność prowadzenia swobodnej rozmowy
 • Gramatyczna poprawność konstruowanych wypowiedzi
 • Rozumienie ze słuchu
 • Konstruowanie wypowiedzi pisemnych o różnym stopniu sformalizowania.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

 • 200 godzin zajęć w ciągu roku akademickiego
 • Dwa semestry nauki – trwa od października do czerwca
 • Nauka w trybie zaocznym
 • Grupy ćwiczeniowe liczą 6 – 8 osób
 • Zajęcia, co dwa tygodnie w soboty i niedziele

TERMINY ZAJĘĆ:

 • Sobota 8.30-13.30
 • Niedziela 8.30-13.30

KOSZTY NAUKI

 • 6-8 osób: 3200 zł (w przypadku opłaty ratalnej:2 raty po 1600 zł).

Zawsze na czasie
Kursy przeznaczone dla Ciebie, jeżeli:

 • Chcesz w szybkim tempie znacząco podnieść poziom znajomości języka angielskiego lub niemieckiego
 • Odpowiadają ci zajęcia popołudniowe od godziny 17.00 lub poranne (8.00-9.30)

UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE ZYSKUJESZ

 • Praktyczna znajomość wybranego języka w życiu zawodowym i prywatnym
 • Umiejętność prowadzenia swobodnej rozmowy
 • Gramatyczna poprawność konstruowanych wypowiedzi
 • Rozumienie ze słuchu
 • Konstruowanie wypowiedzi pisemnych o różnym stopniu sformalizowania.

OPIS ZAJĘĆ

Mówienie
Buduje i poszerza bazę leksykalną, rozwija umiejętności swobodnego wypowiadania myśli, umiejętność prowadzenia rozmowy na tematy codzienne i bardziej oficjalne.

Rozumienie ze słuchu
Rozwija umiejętność słuchania ze zrozumieniem; szczególnie cenna umiejętność w czasie prowadzenia rozmowy telefonicznej, oglądania filmów, programów telewizyjnych lub słuchania audycji radiowych w języku obcym.

Czytanie
Wdraża techniki czytania i rozumienia tekstów w języku obcym od prostych form takich jak list, notatka, po bardziej złożone, np. czasopisma, książki, serwisy Internetowe.

Pisanie
Zajęcia zaznajamiają z technikami konstruowania wypowiedzi pisemnej o różnym stopniu sformalizowania, list, notatka, streszczenie ze spotkania, instrukcje.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • 120 godzin zajęć w ciągu roku akademickiego
 • Dwa semestry nauki – trwa od października do czerwca
 • Nauka w trybie wieczorowym lub porannym
 • Grupy ćwiczeniowe liczą 6 – 8 osób
 • Zajęcia w blokach 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne
 • Możliwość wybrania terminów zajęć:

KURSY WIECZOROWE

  • poniedziałek, środa 17.00 – 18.30
  • poniedziałek, środa 18.40 – 20.10
  • wtorek, czwartek 17.00 – 18.30
  • wtorek, czwartek 18.40 – 20.10

KURSY PORANNE

  • poniedziałek, środa 8.00 – 9.30
  • wtorek, czwartek 8.00 – 9.30

KOSZTY NAUKI

KURS – WIECZOROWY

 • 6-8 osób: 1998 zł (w przypadku opłaty ratalnej 2 raty po 999 zł)

KURS – PORANNY

 • 6-8 osób: 1798 zł (w przypadku opłaty ratalnej 2 raty po 899 zł)

Indywidualnie, kameralnie
Oferta kursów indywidualnych została stworzona z myślą o najbardziej wymagających Klientach. Proponujemy kursy w małych grupach 3 – 4 osobowych, a także kursy indywidualne. Dostosujemy się do oczekiwań Kursantów w zakresie:

 • Wybranego języka obcego
 • Metody nauczania
 • Częstotliwości spotkań
 • Zakresu programu nauczania
 • Miejsca, gdzie kurs będzie się odbywał

KAMERALNIE

Masz pracę, w której posługujesz się językiem obcym? Planujesz wyjazd za granicę? Chcesz pracować w innym kraju i potrzebny Tobie język? Zabierz 2 znajomych i stwórzcie grupę 3-osobową, aby uczyć się języka

 • 120 godzin zajęć w ciągu roku akademickiego
 • Nauka w trybie porannym, wieczorowym i zaocznym
 • 3 – 4 osobowe grupy
 • Wybór terminu i częstotliwość zajęć należy do Ciebie

KOSZTY NAUKI

3000zł (w przypadku opłaty ratalnej 2 raty po 1500 zł).

INDYWIDUALNIE

 • Zajęcia przygotowywane indywidualnie do Twoich potrzeb i umiejętności
 • Ty decydujesz o języku i programie
 • Różne poziomy zaawansowania
 • Intensywność i terminowość odbywania się zajęć uzależniona od potrzeb Kursanta
 • Nauczyciele akademiccy i native speakers z bogatym doświadczeniem akademickim
 • Autorski program nauczania zorientowany jest na indywidualne potrzeby i oczekiwania Kursanta (specjalistyczne słownictwo językowe, dostosowane do potrzeb Kursanta np. biznesowe, prawnicze, medyczne, techniczne)

KOSZT KURSU: USTALAMY INDYWIDUALNIE

W cenie kursu:

 • Materiały niezbędne do prowadzenia procesu dydaktycznego
 • Bezpłatny dostęp do Biblioteki
 • Testy i rozmowy kwalifikacyjne określające poziom oraz potrzeby językowe Kursanta
 • Bezpłatny dostęp do Internetu

Kurs kończy się zaświadczeniem wskazującym na poziom biegłości językowej Słuchacza na podstawie europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

CERTYFIKATY

Zrób papier na język

 • Cambridge English: First (FCE)

 • Cambridge English: Advanced (CAE)

 • Cambridge English: Business (BEC)

 • Cambridge English: Proficiency (CPE)

KURSY DLA OSÓB, KTÓRE:

 • Chcą uzyskać oficjalne i uznawane potwierdzenie znajomości języka

 • Myślą o studiach za granicą

 • Pragną rozwijać znajomość języka obcego w życiu zawodowym i prywatnym

 • Chcą pracować za granicą

SPRAWDZANIE UMIEJĘTNOŚCI:

W połowie kursu, zanim Kursanci podejmą decyzję o przystąpieniu do egzaminu, odbywa się egzamin próbny – prowadzony w warunkach identycznych z egzaminami międzynarodowymi. Na jego podstawie lektorzy ocenią, który ze Słuchaczy ma szanse na zdanie egzaminu.
Zanim Przystąpisz do egzaminu Udzielimy Ci wszelkiej pomocy merytorycznej i formalnej związanej ze zgłoszeniem udziału w egzaminach.


CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST

CAE CAMBRIDGE ENGLISH: ADVANCED

FCE i CAE to najpopularniejsze na świecie dyplomy potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Egzamin FCE przeznaczony jest dla osób, które na naukę poświęciły dotychczas około 650 godzin, CAE dla osób, które poświeciły ponad 800 godzin. Ministerstwo ds. nauki umieściło FCE i CAE na liście certyfikatów językowych i zgodnie z jej wytycznymi zastępują one egzamin maturalny z języka angielskiego.

FCE i CAE są chętnie akceptowane przez wielu pracodawców – zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Raz zdobyty dyplom ważny jest przez całe życie.

EGZAMINY FCE I CAE

Egzaminy FCE i CAE odbywają się w dwóch wariantach: papierowym i komputerowym. Od ich wyboru zależy ilość sesji egzaminacyjnych dostępnych w danym roku. W marcu 2011 roku wprowadzono rozszerzoną certyfikację egzaminów Cambridge. W przypadku egzaminu FCE uzyskanie oceny A potwierdza znajomość języka na poziomie C1 oceny B i C – na poziomie B2, czwartym stopniem jest potwierdzenie znajomości języka na poziomie B1. Zdający egzamin CAE uzyskując ocenę A otrzymują potwierdzenie znajomości języka na poziomie C2, oceny B i C- na poziomie C1, osoby, który uzyskają niższą liczbę punktów mogą uzyskać certyfikat potwierdzający znajomość języka na poziomie B2.

EGZAMIN SKŁADA SIĘ Z PIĘCIU CZĘŚCI:

 • READING sprawdza rozumienie tekstów pisanych dotyczących najróżniejszej tematyki: reklamy, korespondencji, nauki i fantastyki naukowej, materiałów informacyjnych.

 • Komponent WRITING sprawdza umiejętność pisania różnych typów tekstów. Zdający wybiera pomiędzy napisaniem artykułu, listu nieoficjalnego, raportu lub narracji na zadany temat.

 • USE OF ENGLISH – w tej części zdający powinien wykazać się znajomością praktycznego użycia gramatyki języka angielskiego. Znajdują się tu testy wielokrotnego wyboru, uzupełnianie luk, ćwiczenia na słowotwórstwo, poprawianie błędów oraz uzupełnianie całych fraz.

 • LISTENING to sprawdzian ze zrozumienia usłyszanego tekstu. Fragmentami przeznaczonymi do wysłuchania mogą być wiadomości telefoniczne, komentarze, wykłady czy wiadomości.

 • Ostatni komponent, SPEAKING to wspólna dyskusja egzaminatorów i zdających na tematy rodzinne, zawodowe lub społeczne.

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO FCE I CAE

Podstawowym celem kursów jest usystematyzowanie umiejętności językowych oraz poszerzenie ich o te wiadomości, które będą najbardziej przydatne w życiu codziennym oraz podczas próby egzaminacyjnej. Kolejnym, równie ważnym celem, jest przekazanie umiejętności radzenia sobie z różnymi technikami egzaminacyjnymi, z którymi zdający spotka się podczas egzaminu FCE lub CAE.
Przez cały czas trwania kursu wykładowcy czuwają nad przyrostem umiejętności językowych poprzez kontrolę prac domowych oraz tworzenie indywidualnych okresowych raportów o postępach. W połowie kursu, zanim Kursanci podejmą decyzję o uczestnictwie w egzaminie, odbywa się egzamin próbny prowadzony w warunkach identycznych z egzaminami międzynarodowymi. Na jego podstawie lektorzy ocenią każdego kandydata pod kątem jego szans na zdanie egzaminu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • 120 godzin zajęć w ciągu roku akademickiego

 • Dwa semestry nauki – rok akademicki trwa od października do czerwca

 • Nauka w trybie porannym i wieczorowym

 • Grupy ćwiczeniowe liczą od 6 – 8 osób

 • Możliwość wybrania terminów zajęć:

  • kursy wieczorowe

  • poniedziałek, środa 17.00 – 18.30

  • poniedziałek, środa 18.40 – 20.10

  • wtorek, czwartek 17.00 – 18.30

  • wtorek, czwartek 18.40 – 20.10

  • kursy poranne

  • poniedziałek, środa 8.00 – 9.30

  • wtorek, czwartek 8.00 – 9.30

EGZAMINY PRÓBNE

Uczelnia zapewnia Słuchaczom kursów międzynarodowych sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności podczas egzaminów próbnych. Dzięki temu słuchacze mają szansę poczuć atmosferę prawdziwego egzaminu międzynarodowego.

Kurs FCE, CAE – WIECZOROWY – KOSZT
1650 zł (w przypadku opłaty ratalnej 2 raty po 825 zł).

Kurs FCE, CAE – PORANNY – KOSZT
1320 zł (w przypadku opłaty ratalnej 2 raty po 660 zł).

BEC CAMBRIDGE ENGLISH: BUSINESS

Cambrigde English: Business to najpopularniejsze egzaminy z biznesowego języka angielskiego. Są oparte na trzech poziomach:

 • BEC Preliminary (odpowiada poziomowi egzaminu Cambridge English: Preliminary)

 • BEC Vantage (poziom egzaminu Cambridge English: First)

 • BEC Higher (odpowiada Cambridge English: Advanced)

Egzaminy przeznaczone są dla osób posiadających doświadczenie zawodowe w biznesie lub przygotowujących się do kariery w tym sektorze, np. studentów ekonomii. Największe znaczenie ma zasób słownictwa, które używane jest w różnych sytuacjach biznesowych. Egzaminy oceniają zdolność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych, takich jak organizowanie spotkań i zebrań, prowadzenie korespondencji, operowanie informacjami na temat zagadnień związanych z działalnością firmy, zdobywanie i udzielanie informacji na temat produktów i usług, obsługi klientów, lub rozmowy na tematy finansowe. Dyplomy BEC Vantage oraz BEC Higher są honorowane przez urzędy służby cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników oraz uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu jako udokumentowanie wysokich kwalifikacji językowych. Ponadto wiele firm polskich i zagranicznych bierze go pod uwagę podczas rekrutacji pracowników.

EGZAMINY CAMBRIDGE ENGLISH: BUSINESS

Egzaminy BEC odbywają się w Polsce, co roku w dwóch wariantach: papierowym i komputerowym. Od wyboru wariantu zależy ilość dostępnych sesji egzaminacyjnych. Podczas egzaminów BEC sprawdzane są umiejętności rozumienia tekstu czytanego, rozumienia ze słuchu, pisania oraz mówienia.

CZĘŚCI EGZAMINU

 • Część READING sprawdza umiejętność rozumienia treści profesjonalnego tekstu. Prace oceniane są przede wszystkim pod kątem znajomości specjalistycznego słownictwa zawodowego

 • W części WRITING zdający musi wykazać się umiejętnością używania pisanego języka biznesowego, m.in. poprzez przygotowanie notatki ekonomicznej

 • Komponent LISTENING wykazuje umiejętność rozumienia różnych fragmentów tekstów używanych w sytuacjach zawodowych z użyciem specjalistycznego słownictwa. Nagrania, które mogą się pojawić to: oficjalne rozmowy telefoniczne, prezentacje biznesowe

 • Podczas części SPEAKING zdający prezentuje umiejętności sprawnego mówienia i zadawania pytań na temat ścieżki zawodowej, pracy oraz planów zawodowych. Kandydat powinien porozumiewać się używając języka oficjalnego

PROGRAM KURSU

Wyższa Szkoła Języków Obcych prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów BEC Vantage i BEC Higher. Podstawowym celem kursu jest usystematyzowanie umiejętności językowych oraz poszerzenie ich o te wiadomości, które będą najbardziej przydatne w codziennym życiu zawodowym oraz podczas próby egzaminacyjnej BEC.
Kolejnym celem, jest przekazanie kursantom umiejętności radzenia sobie z różnymi technikami egzaminacyjnymi, z którymi można spotkać się podczas egzaminu BEC. Przez cały czas trwania kursu wykładowcy czuwają nad przyrostem umiejętności językowych poprzez kontrolę prac domowych oraz tworzenie indywidualnych okresowych raportów o postępach. Pod koniec każdego kursu odbywa się egzamin próbny prowadzony w warunkach identycznych z egzaminami BEC.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • 120 godzin zajęć w ciągu roku akademickiego

 • Dwa semestry nauki – rok akademicki trwa od października do czerwca

 • Nauka w trybie wieczorowym

 • Grupy ćwiczeniowe liczą od 6 – 8 osób

 • Możliwość wybrania terminów zajęć:

  • poniedziałek, środa 17.00 – 18.30

  • poniedziałek, środa 18.40 – 20.10

  • wtorek, czwartek 17.00 – 18.30

  • wtorek, czwartek 18.40 – 20.10

EGZAMINY PRÓBNE

W połowie kursu, zanim Kursanci podejmą decyzję o uczestnictwie w egzaminie, odbywa się egzamin próbny prowadzony w warunkach identycznych z egzaminami międzynarodowymi. Na jego podstawie lektorzy ocenią każdego kandydata pod kątem jego szans na zdanie egzaminu. Dzięki temu słuchacze mają szansę poczuć atmosferę prawdziwego egzaminu międzynarodowego.

Kurs BEC – KOSZT
1650 zł (w przypadku opłaty ratalnej 2 raty po 825 zł).


CPE CAMBRIDGE ENGLISH: PROFICIENCY

Cambridge English: Proficiency jest wyznacznikiem bardzo wysokiego poziomu kompetencji w posługiwaniu się językiem angielskim, zbliżonego do rodzimych użytkowników tego języka. CPE należy do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego. CPE potwierdza biegłą znajomość języka angielskiego, literatury i kultury angielskiej na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników tego języka.
Przeznaczony jest dla osób, które poświęciły minimum 6 lat na intensywną naukę języka angielskiego oraz miały możliwość poznania literatury, kultury i życia codziennego Brytyjczyków. Raz zdobyty dyplom CPE ważny jest przez całe życie.

EGZAMINY I SKALA OCEN CPE

Egzaminy CPE odbywają się w wersji papierowej i komputerowej. Od jej wyboru zależy ilość dostępnych sesji egzaminacyjnych. Podczas egzaminu składającego się z części pisemnej i ustnej, można uzyskać następujące oceny: A, B, C – oceny pozytywne, potwierdzające znajomość języka na poziomie C2. Osoby, które nie zdobędą wystarczającej ilości punktów do uzyskania oceny C mogą otrzymać certyfikat określający ich poziom znajomości języka jako C1.

CZĘŚCI EGZAMINU

 • W części READING sprawdzane jest rozumienie tekstu pisanego. Teksty mogą dotyczyć najróżniejszej tematyki: opisów, narracji, informacji, poradników i instrukcji obsługi, mogą mieć charakter materiałów perswazyjnych lub wyobrażeń.

 • Komponent WRITING sprawdza umiejętność pisania różnych typów tekstów: listu oficjalnego, recenzji, artykułów, zapisów osobistych lub instrukcji.

 • W części USE OF ENGLISH zdający powinien wykazać się znajomością praktycznego użycia gramatyki języka angielskiego. Znajdują się tu testy wielokrotnego wyboru, uzupełnianie luk, ćwiczenia na słowotwórstwo, poprawianie błędów oraz uzupełnianie całych fraz.

 • Podczas zdawania komponentu LISTENING zdający wysłuchuje szeregu typów nagrań z zadaniem zrozumienia ogólnego przekazu. Mogą to być wiadomości telefoniczne, audycje radiowe, ogłoszenia, lektury.

 • Część SPEAKING polega na rozmowie z egzaminatorem. Zdający opowiada o sobie, swojej rodzinie, pracy, nauce. Następnie odbywa się dyskusja na zadany temat, zarówno ze zdającymi, jak i egzaminatorami.

PROGRAM KURSU

Podstawowym celem kursu jest usystematyzowanie umiejętności językowych oraz poszerzenie ich o te wiadomości, które będą najbardziej przydatne w życiu codziennym oraz podczas próby egzaminacyjnej CPE. Kolejnym, równie ważnym celem, jest przekazanie umiejętności radzenia sobie z różnymi technikami egzaminacyjnymi, z którymi zdający spotka się podczas egzaminu CPE.
Przez cały czas trwania kursu wykładowcy czuwają nad przyrostem umiejętności językowych poprzez kontrolę prac domowych oraz tworzenie indywidualnych okresowych raportów o postępach. W połowie kursu, zanim kursanci podejmą decyzję o uczestnictwie w egzaminie, odbywa się egzamin próbny prowadzony w warunkach identycznych z egzaminami CPE. Na jego podstawie lektorzy ocenią każdego kandydata pod kątem jego szans na zdanie egzaminu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • 120 godzin zajęć w ciągu roku akademickiego

 • Dwa semestry nauki – rok akademicki trwa od października do czerwca

 • Nauka w trybie wieczorowym

 • Grupy ćwiczeniowe liczą od 6 – 8 osób

 • Możliwość wybrania terminów zajęć:

  • poniedziałek, środa 17.00 – 18.30

  • poniedziałek, środa 18.40 – 20.10

  • wtorek, czwartek 17.00 – 18.30

  • wtorek, czwartek 18.40 – 20.10

EGZAMINY PRÓBNE

W połowie kursu, zanim Kursanci podejmą decyzję o uczestnictwie w egzaminie, odbywa się egzamin próbny prowadzony w warunkach identycznych z egzaminami międzynarodowymi. Na jego podstawie lektorzy ocenią każdego kandydata pod kątem jego szans na zdanie egzaminu. Dzięki temu słuchacze mają szansę poczuć atmosferę prawdziwego egzaminu międzynarodowego.
Ty też sprawdzasz – W każdym semestrze słuchacze wypełniają ankietę, oceniając kadrę dydaktyczną. Twoja opinia służy do weryfikowania pracy lektorów. Nasi wykładowcy uzyskują średnią ocen 4,5 w 5-stopniowej skali.

KURS CPE – KOSZT
2520 zł (w przypadku opłaty ratalnej 2 raty po 1260 zł).