CAE, czyli Certificate in Advanced English (Cambridge English: Advanced) to uznawany na całym świecie certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym odpowiadającym poziomowi C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). W odróżnieniu od innych certyfikatów potwierdzających znajomość angielskiego takich jak np. IELTS, który ważny jest przez dwa lata – jest bezterminowy. Oznacza to, że jeżeli zdamy go raz, przez całe życie będziemy mieli prawo dokumentować za jego pomocą swoją znajomość angielskiego.

KURS PRZYGOTOWUJĄCY do CAE

Podstawowym celem kursów jest usystematyzowanie umiejętności językowych oraz poszerzenie ich o te wiadomości, które będą najbardziej przydatne w życiu codziennym oraz podczas próby egzaminacyjnej. Kolejnym, równie ważnym celem, jest przekazanie umiejętności radzenia sobie z różnymi technikami egzaminacyjnymi, z którymi zdający spotka się podczas egzaminu CAE.
Przez cały czas trwania kursu wykładowcy czuwają nad przyrostem umiejętności językowych poprzez kontrolę prac domowych oraz tworzenie indywidualnych okresowych raportów o postępach. W połowie kursu, zanim Kursanci podejmą decyzję o uczestnictwie w egzaminie, odbywa się egzamin próbny prowadzony w warunkach identycznych z egzaminami międzynarodowymi. Na jego podstawie lektorzy ocenią każdego kandydata pod kątem jego szans na zdanie egzaminu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • 120 godzin zajęć w ciągu roku akademickiego
 • Dwa semestry nauki – rok akademicki trwa od października do czerwca
 • Nauka w trybie wieczorowym
 • Grupy ćwiczeniowe liczą od 6 – 8 osób
 • Możliwość wybrania terminów zajęć:
  • kursy wieczorowe
  • poniedziałek, środa 17.00 – 18.30
  • poniedziałek, środa 18.40 – 20.10
  • wtorek, czwartek 17.00 – 18.30
  • wtorek, czwartek 18.40 – 20.10

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 664 457 284

Share this post, let the world know